Book 002

หนังสือรุ่น ระเบียบการรับสมัคร หนังสือแนะนำองค์กร อนุสรณ์ งานพิธีต่างๆ จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป ด้วยทีมงานฝ่ายผลิตของเรา ผู้ซึ่งจะนำความคิดของลูกค้ามาแปรรูปและถ่ายทอดออกเป็นหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งสีและขาวดำ ขนาดตั้งแต่ พ๊อกเกตบุ๊ค เอสี่ เอสาม ตลอดจนขนาดตามความต้องการเฉพาะ